Galakserne NGC3190-NGC3193-NGC3187

Dato - 17/3-2009
Kikkert - 16" LX200 GPS.
Filtre - Ingen
Guiding - Guided med Takahashi TSA-102N
Kamera - Canon 20DA, NR-on, RGB ISO800+ISO1600, 44 minutter total(7 stk 4min ISO800+2 stk 8 min ISO1600). 
Seeing - God, blæsende.
Afstand - 60 mill lysår.
Billede - Indeholder objektet NGC3193,NGC3190 og NGC3187