Rosette tågen

Dato - 16/12-2006
Kikkert - William Optics ZenithStar II ED Doublet APO.
Filtre - Ingen.
Guiding - Guide med 16" LX200GPS kikkert.
Kamera - Canon 20DA, RGB ISO800, NR on, 50 minutter total(5 stk 10min). 
Seeing - God, dog enkelte skyer.
Afstand - ~5.500 Lysår.
Billede - Indeholder objektet NGC2244