M94 galaksen

Dato - 4/4-2013
Kikkert - 16" LX200 GPS og ASA  2" schmidt-cassegrain reducer corrector 0.77x.
Filtre - Ingen.
Guiding - Guided med Takahashi TSA-102N.
Kamera - Canon 20DA, ISO800-NR-on 36 minutter( 6 x 5min + 6 x 1min).
Seeing - Lgod, til tider lidt diset
Afstand - ~14500000 lysår
Størrelse - 8.4 mag
Billede - Indeholder M94