Ørnetågen.

Dato - 29/7-2006
Kikkert - William Optics ZenithStar II ED Doublet APO.
Filtre - Ingen.
Guiding - Guide med 16" LX200GPS kikkert.
Kamera - Canon 20DA, RGB ISO800, NR on, 15 minutter total(1 stk 2 min, 3 stk 3min og 1 stk 4 min). 
Seeing - God
Afstand -  ~7.000 Lysår.
Billede - Indeholder objektet M16