NGC2903 galaksen

Dato - 25/2-2006
Kikkert - 16" LX200 GPS.
Filtre - Ingen.
Guiding - Guided med Astro Travel 400/80mm kikkert.
Kamera - Canon 20DA NR on, RGB ISO800, 22 minutter total(1 stk 2min 1 stk 4min, 1 stk 6min og 1 stk 10min). 
Seeing - God.
Afstand - ~ 20.500.000 Lysår.
Størrelse - 8.9 mag
Billede - Indeholder objektet NGC2903