M66 galaksen

Dato - 1/4-2013
Kikkert - 16" LX200 GPS og ASA  2" schmidt-cassegrain reducer corrector 0.77x
Filtre - Ingen.
Guiding - Guided med Takahashi TSA-102N.
Kamera - Canon 20DA, RGB ISO1600, 28 minutter total(7 stk 4min). 
Seeing - God.
Afstand - ~ 35.000.000 Lysår.
Størrelse - 8.9 mag
Billede - Indeholder objektet M66