M65 galaksen

Dato - 2/4-2013
Kikkert - 16" LX200 GPS og ASA  2" schmidt-cassegrain reducer corrector 0.77x.
Filtre - Ingen.
Guiding - Guided med Takahashi TSA-102N.
Kamera - Canon 20DA, RGB ISO1600, 25 minutter total(5 stk 5min). 
Seeing - God.
Afstand - ~ 35.000.000 Lysår.
Størrelse - 9.3 mag
Billede - Indeholder objektet M65