Blackeye galaksen

Dato - 31/3-2013
Kikkert - 16" LX200 GPS og ASA  2" schmidt-cassegrain reducer corrector 0.77x..
Filtre - Ingen.
Guiding - Guided med Takahashi TSA-102N.
Kamera - Canon 20DA, RGB ISO1600, 25 minutter total(5 stk 5 min). 
Seeing - God.
Afstand - ~ 19.000.000 Lysår.
Størrelse -  8.5 mag
Billede - Indeholder objektet M64