Blackeye galaksen

Dato - 10/2-2006
Kikkert - 16" LX200 GPS.
Filtre - Ingen.
Guiding - Guided med Astro Travel 400/80mm kikkert.
Kamera - Canon 20DA, RGB ISO800, 19 minutter total(5 stk 3min og  1 stk 4min). 
Seeing - Dårlig, kraftig måneskin.
Afstand - ~ 19.000.000 Lysår.
Størrelse -  8.5 mag
Billede - Indeholder objektet M64