Sunflower galaksen

Dato - 31/3-2013
Kikkert - 16" LX200 GPS og ASA  2" schmidt-cassegrain reducer corrector 0.77x.
Filtre - Ingen.
Guiding - Guided med Takahashi TSA-102N.
Kamera - Canon 20DA, RGB ISO1600 NR-on, 35 minutter total(7  stk 5 min). 
Seeing - God
Afstand - ~ 37.000.000 Lysår.
Størrelse -  8.6 mag
Billede - Indeholder objektet M63