Sunflower galaksen

Dato - 4/3-2008
Kikkert - 16" LX200 GPS med WO 0.8 reducer.
Filtre - Ingen.
Guiding - Guided med Takahashi TSA-102N.
Kamera - Canon 20DA, RGB ISO800 NR-on, 40 minutter total(8  stk 5 min). 
Seeing - God
Afstand - ~ 37.000.000 Lysår.
Størrelse -  8.6 mag
Billede - Indeholder objektet M63