Sunflower galaksen

Dato - 24/12-2005
Kikkert - 16" LX200 GPS.
Filtre - Ingen.
Guiding - Guided med Astro Travel 400/80mm kikkert.
Kamera - Canon 20DA, RGB ISO800, 25 minutter total(1 stk 3min, 1 stk 10min og  1 stk 12min). 
Seeing - God.
Afstand - ~ 37.000.000 Lysår.
Størrelse -  8.6 mag
Billede - Indeholder objektet M63