M61 galaksen

Dato - 25/2-2006
Kikkert - 16" LX200 GPS.
Filtre - Ingen.
Guiding - Guided med Astro Travel 400/80mm kikkert.
Kamera - Canon 20DA NR on, RGB ISO800, 39 minutter total(1 stk 6min 1 stk 8min, 1 stk 10min og 1 stk 15min). 
Seeing - God.
Afstand -  ~ 60.000.000 Lysår.
Størrelse -  9.7 mag
Billede - Indeholder objektet M61