Krabbe tågen.

Dato - 19/11-2005
Kikkert - 16" LX200 GPS.
Filtre - Ingen.
Guiding - Guided med Astro Travel 400/80mm kikkert.
Kamera - Canon 20DA, RGB ISO800, 5 minutter total. 
Seeing - Dårlig, Kraftig måneskin og skyet.
Afstand - ~ 6.300 Lysår.
Billede - Indeholder objekt M1