Herkuleshoben

Dato - 6/4-2007
Kikkert - 16" LX200 GPS med WO 0.8 reducer.
Filtre - Ingen.
Guiding - Guided med William Optics ZenithStar II ED Doublet kikkert. 
Kamera - Canon 20DA, RGB ISO800, NR on, 18 minutter total(6 stk 3min). 
Seeing - Lidt måneskin og dis.
Afstand -  ~25.100 Lysår.
Billede - Indeholder objektet M13