Sombrero galaksen

Dato - 25/2-2006
Kikkert - 16" LX200 GPS.
Filtre - Ingen
Guiding - Guided med Astro Travel 400/80mm kikkert.
Kamera - Canon 20DA NR on, RGB ISO800, 20 minutter total(2 stk 10min ). 
Seeing - God.
Afstand -  ~ 5.0000.000 Lysår.
Størrelse -  8.0 mag
Billede - Indeholder objektet M104